FB Portal   Downoteka   "Nowe" forum   Użytkownicy   Statystyki   Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj


Poprzedni temat «» Następny temat
[INFO] S. Kowalik, "Stosowana psychologia rehabilitacji
Autor Wiadomość
JoannaScholar
milczek

Dołączył: 29 Sty 2018
Posty: 1
Wysłany: 2018-01-29, 12:27   [INFO] S. Kowalik, "Stosowana psychologia rehabilitacji

Szanowni Państwo!


Serdecznie polecam Państwa uwadze najnowszą publikację dotyczącą psychologii rehabilitacji: Stosowaną psychologię rehabilitacji Stanisława Kowalika.

Profesor Kowalik z perspektywy ponad 50 letniej praktyki zdecydował się podsumować swoje doświadczenia, opisać wypracowane metody działania, a przy tym poruszyć wiele newralgicznych dla dziedziny tematów. Zamiarem prof. Kowalika było odwrócenie sytuacji, w której sucha psychologia akademicka określa praktykę psychologiczną dla osób wymagających rehabilitacji. W książce znajdą Państwo próbę ustalenia sposobu w jaki psychologia akademicka powinna ewoluować, by praktyka mogła z niej korzystać.

Jak pisze profesor:
Każdy z nich [rozdziałów] został poświęcony określonemu rodzajowi niepełnosprawności i w pewnym stopniu pokazuje najważniejsze dokonania, jakie psychologia rehabilitacji wniosła w do wielodyscyplinarnej praktyki rehabilitacyjnej. Poza tym staram się w tych rozdziałach przedstawić nowe idee teoretyczne, które moim zdaniem wynikają z systemowego myślenia o osobach niepełnosprawnych, a jednocześnie mogą się stać inspiracją dla doskonalenia praktyki psychologicznej w przyszłości. Kolejno więc omawiam problematykę rehabilitacji: osób niepełnosprawnych psychicznie, niepełnosprawnych umysłowo, z uszkodzeniami mózgu, przewlekle chorych somatycznie i z różnymi urazami ciała.

Autor wszystkie swoje wnioski spisuje bardzo przystępnym językiem, odwołując się obszernie do przykładów z literatury i z historii prawdziwych pacjentów, a trudniejsze elementy ilustrując za pomocą wykresów.


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego Scholar, w imieniu którego publikuję post - http://scholar.com.pl/skl...ucts&id_p=2710.

Serdecznie zapraszam także do kontaktu telefonicznego pod numerem: 22 828 93 91, wew. 108 (dział handlowy).Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

Rozdział 1
Od psychologii teoretycznej do psychologii stosowanej . . 15
1.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2. U źródeł praktycznego wykorzystania naukowej wiedzy psychologicznej 17
1.3. Od zastosowań psychologii w praktyce do psychologii stosowanej . . .   28
1.3.1. Behawioryzm jako podstawa teoretyczna dla psychologii stosowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30
1.3.2. Psychoanaliza jako teoretyczna podstawa dla psychologii stosowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   32
1.4. Ugruntowanie roli zawodowej psychologa praktyka . . . . . . . . . . .   37
1.4.1. Działania organizacyjne na rzecz uregulowania statusu roli zawodowej psychologa praktyka . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.4.2. Dalsze poszukiwania teoretycznych podstaw dla psychologii stosowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44
1.5. Relacje między teorią i praktyką psychologiczną – poszukiwanie istoty problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
1.6. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   58

Rozdział 2
O historii rozwoju pomocy osobom niepełnosprawnym i udziale w niej psychologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60
2.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.2. Etapy kształtowania się praktyki rehabilitacyjnej . . . . . . . . . . . . .   62
2.3. Powstanie i rozwój psychologii rehabilitacji . . . . . . . . . . . . . . .   72
2.3.1. Prekursorzy psychologii rehabilitacji . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.3.2. Powstanie stosowanej psychologii rehabilitacji – inspiracje lewinowskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   78
2.3.3. W kierunku naukowej unifikacji psychologii rehabilitacji . . . . .   84
2.4. Rozwój psychologii rehabilitacji w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . .   93
2.5. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   97

Rozdział 3
O adaptacji i samoorganizacji jako alternatywnych podstawach teoretycznych dla praktyki rehabilitacyjnej .   99
3.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.2. Darwinowska koncepcja adaptacji i wynikające z niej konsekwencje dla procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych . . . . . . . . . . . .  100
3.3. Neodarwinowska koncepcja adaptacji i wynikające z niej konsekwencje
dla procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych . . . . . . . . . . . .  111
3.4. Niepełnosprawność jako kolizja samoorganizującego się systemu rozwojowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.5. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

Rozdział 4
O rehabilitacji osób chorych psychicznie . . . . . . . . . . . .  139
4.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4.2. Podstawowe wiadomości o chorobach psychicznych . . . . . . . . . . .  139
4.3. O osobach niepełnosprawnych psychicznie i niejasnościach związanych z udzielaniem im pomocy rehabilitacyjnej . . . . . . . . . . 144
4.4. Oferta współczesnej rehabilitacji wobec osób niepełnosprawnych psychicznie . . . . . . . . . . . . . . .  148
4.5. Charakterystyka terapii zdrowieniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157
4.6. O osobach zagubionych w sobie i rehabilitacji jako procesie ich odnajdywania . . . . . . . . . . . . . . . 165
4.7. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169

Rozdział 5
O rehabilitacji osób niepełnosprawnych umysłowo . . . . . . 171
5.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
5.2. Podstawowe wiadomości o niepełnosprawności umysłowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172
5.3. Tradycyjne formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych umysłowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5.4. Urządzanie się w życiu przez osoby niepełnosprawne umysłowo . . . .  193
5.5. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205

Rozdział 6
O rehabilitacji osób po udarach mózgu i innych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego .  206
6.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
6.2. Funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i jego zaburzenia w świetle koncepcji Kurta Goldsteina i Aleksandra Łurii . . . . . . . . . 207
6.3. Praktyka rehabilitacji neuropsychologicznej w ujęciu holistycznym i funkcjonalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
6.4. Zróżnicowanie uszkodzeń mózgu i specyfika rehabilitacji osób niepełnosprawnych neurologicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221
6.5. Rehabilitacja jako proces odzyskiwania zdolności do samoregulacji przez osoby z uszkodzeniem mózgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
6.6. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244

Rozdział 7
O rehabilitacji osób przewlekle chorych somatycznie . . . . 245
7.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
7.2. Związki psychologii z medycyną internistyczną . . . . . . . . . . . . .  246
7.3. Problemy psychologiczne pacjentów przewlekle chorych somatycznie .  253
7.4. Kierunki rehabilitacji psychologicznej osób z przewlekłymi chorobami somatycznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268
7.5. Udział w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej jako wyraz samotroski . . 281
7.6. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290

Rozdział 8
O rehabilitacji osób z uszkodzeniami narządu ruchu i innymi widocznymi urazami ciała . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
8.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
8.2. Podstawowe wiadomości o uszkodzeniach ciała . . . . . . . . . . . . .  293
8.3. Psychologiczne konsekwencje uszkodzenia ciała związane z jego wyglądem i dysfunkcjami . . . . . . . . . . . . . . . .  298
8.4. Udział psychologa rehabilitacji w rozwiązywaniu problemów życiowych osób z uszkodzeniami ciała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
8.5. Udzielanie się w życiu jako końcowy etap rehabilitacji . . . . . . . . . . 327
8.6. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  332

Rozdział 9
O utrudnieniach w wykorzystaniu wiedzy psychologicznej w praktyce rehabilitacyjnej.
Metodologiczne zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
9.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
9.2. Jaka wiedza naukowa jest potrzebna psychologom rehabilitacji? . . . . . 335
9.3. Jak poznawać osobę niepełnosprawną? . . . . . . . . . . . . . . . . . .  345
9.4. Jak współpracować z osobą niepełnosprawną? . . . . . . . . . . . . . .  354
9.5. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  361

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  401
Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
 
 
Rafał 
gaduła

Pomógł: 4 razy
Wiek: 47
Dołączył: 28 Lis 2014
Posty: 517
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-01-29, 13:07   

Mogła by pani zamieścić z pięć stron z rozdziału piątego tak żeby zobaczyć czy w ogóle ta pozycja ma dla nas jakieś znaczenie. Na podanej przez Panią stronie nic więcej się nie da dowiedzieć.
_________________
Wymiana poglądów poszerza nasze horyzonty|Jeden procent ma moc
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xand created by spleen modified v0.4 by warna fixing Program do sklepu