FB Portal   Downoteka   "Nowe" forum   Użytkownicy   Statystyki   Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj


Poprzedni temat «» Następny temat
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Autor Wiadomość
Alicja 
złotousty
Założycielka forum i stowarzysznia Zakątek 21


Pomogła: 31 razy
Dołączyła: 01 Paź 2006
Posty: 14111
Skąd: Skąd:
Wysłany: 2006-12-09, 14:11   Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Co to jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom
przysługuje. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie
o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności lub orzeczenia równorzędne (np. wydane przez ZUS,
orzeczoną grupę inwalidzką). Po spełnieniu określonych warunków,
o których piszemy poniżej, możliwy jest także wyjazd z opiekunem.

Zgodnie z ustawą turnus jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności.

Kto może skorzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie?

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą otrzymać zarówno osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 lat, jak i dzieci niepełnosprawne (do ukończenia 16 lat).

O dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:

1) została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką
się znajduje,
2) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
3) turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
4) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
5) złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
6) zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza,
pod którego opieką się znajduje.

Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osobie niepełnosprawnej przysługuje opiekun, którego pobyt może być także dofinansowany. Opiekunem nie może być osoba pełniąca funkcje członka kadry na danym turnusie, a także osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby.

Dofinansowanie uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej. Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym w części lub w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników (np. w ramach tzw. prewencji rentowej).

Kto dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała
w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego powiatowego centrum pomocy rodzinie, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie tego powiatu.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Z PCPR-u bierzemy do wypełnienia druk: "Wniosek o przyznanie dofinansowania
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz druk "Wniosek lekarza
o skierowanie na turnus rehabilitacyjny", tj. wniosek do wypełnienia przez lekarza (druki takie dostępne są także w siedzibach stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, biurach organizujących turnusy itd.).

Wypełniamy druk: "Wniosek o przyznanie dofinansowania..." i składamy go wraz z następującymi załącznikami:

a) "Wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Wniosek ten sporządza lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna. Wniosek taki jest aktualny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
b) kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści
orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo
kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Wniosek może być złożony: osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.

Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje
wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte
w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek jest rozpatrywany
w terminie 30 dni od dnia jego złożenia . Wnioskodawca powinien być
poinformowany na piśmie o decyzji, w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia,
ale lepiej upewnić się osobiście (np. telefonicznie), czy otrzymaliśmy dofinansowanie.

Osoba, której przyznano dofinansowanie, wybiera konkretny turnus i powiadamia o tym PCPR w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.
Musimy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał
wpis do rejestru organizatorów turnusów. Rejestr taki prowadzi wojewoda.

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:
1) stopień i rodzaj niepełnosprawności,
2) wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także
3) uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania
z dofinansowania w roku poprzednim, przy czym uzyskanie dofinansowania
w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym.

Dofinansowanie przekazywane jest bezpośrednio wybranemu już organizatorowi turnusu, a nie osobie niepełnosprawnej.

Ile wynosi dofinansowanie do turnusu?

Wysokość dofinansowania wynosi:
1) 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez ograniczenia wieku, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się i niepracującej,
2) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
3) 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
4) 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
5) 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie
od stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.
Odliczanie opodatkowania

Od podstawy opodatkowania (dochodu) można odliczyć:
koszty pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym
a także związane z nim odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego.

Odliczamy tylko te wydatki, które sami ponieśliśmy i które nie zostały nam zwrócone w jakiejkolwiek formie.
Przykład: Koszt turnusu rehabilitacyjnego wyniósł 1000 zł.
Z PCPR otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 390 zł.
W takim przypadku odliczamy 610 zł (1000 zł - 390 zł = 610 zł).
Jeśli opłacamy całkowity koszt turnusu, to odliczamy całą kwotę.

:arrow: źródło
_________________
Od osoby z zespołem Downa nie warto odwracać głowy.
Gdy człowiek spojrzy w jego oczy,może w nich ujrzeć świat,w którym każdy chciałby żyć...

Jak powstał Zakątek 21
 
 
sylpa 
trajkotek


Dołączyła: 02 Paź 2006
Posty: 1516
Skąd: Koszalin
Wysłany: 2007-04-11, 12:31   

Dziewczyny, jakie dostałyście dofinansowanie do turnusu?
Jestem ciekawa, czy te kwoty znacząco różnią się w zależności od części kraju.
My dostałyśmy:
- Patrycja 719,- zł
- opiekun 479,- zł

Jak u Was?
_________________
"Nie poddaj się, bierz życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans."
Myslovitz
________________________________
Sylwia - Mama 13,5-letniej Patrycji z zD
 
 
mija 
złotousty
Członek Stowarzyszenia


Dołączyła: 03 Paź 2006
Posty: 6174
Wysłany: 2007-04-11, 12:38   

Ja na Biankę dostałam - 665 zł a na siebie 444 zł.
Asia też tyle.
_________________
mija - mama Bianeczki ur. 11.04.2005 r
 
 
Ela 
gaduła

Dołączyła: 02 Paź 2006
Posty: 176
Wysłany: 2007-04-11, 13:10   

Ja też tyle dostałam co Mija :-)
 
 
mija 
złotousty
Członek Stowarzyszenia


Dołączyła: 03 Paź 2006
Posty: 6174
Wysłany: 2007-04-11, 13:13   

Czyli Sylwia troszkę więcej od nas ?
Bogatszy PCPR ?
_________________
mija - mama Bianeczki ur. 11.04.2005 r
 
 
magda 
moderator
Członek Stowarzyszenia


Pomogła: 1 raz
Wiek: 52
Dołączyła: 03 Paź 2006
Posty: 6708
Skąd: Gliwice
Wysłany: 2007-04-11, 13:41   

Ja też dostałam tyle co Sylpa.
_________________
Magda - mama Karolinki (24lat) i Kubusia z zD (17lat)
 
 
sylpa 
trajkotek


Dołączyła: 02 Paź 2006
Posty: 1516
Skąd: Koszalin
Wysłany: 2007-04-11, 17:44   

Dziwią mnie te różnice. Myślałam, że wysokość dofinansowania jest regulowana ustawowo, a tu proszę...
_________________
"Nie poddaj się, bierz życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans."
Myslovitz
________________________________
Sylwia - Mama 13,5-letniej Patrycji z zD
 
 
Janusz 
trajkotek


Wiek: 72
Dołączył: 06 Lis 2006
Posty: 2332
Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 2007-04-14, 12:32   

Nam to wytłumaczyła pani z MOPS, zajmująca się dofinansowaniami z PFRON.

Gminy, które mają większą liczbę podopiecznych mają prawo do obniżenia kwoty refundacji do 20% od maksymalnej, aby dla większej liczby osób wystarczyło.
U nas też są różnice między powiatami, gminami, a samą Jelenią Górą.
Teraz właśnie są rozsyłane informacje, my jeszcze nie dostaliśmy, ale część rodziców już ma.
W tygodniu zrobię rozeznanie, to się z Wami podzielę tymi informacjami.
_________________
Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą (Augustyn z Hippony).
Janusz, dziadek Michała ur. 22.05.2002 r. z zD.
 
 
Janusz 
trajkotek


Wiek: 72
Dołączył: 06 Lis 2006
Posty: 2332
Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 2007-04-18, 13:52   

Otrzymaliśmy decyzję:

dziecko 719,00 PLN
opiekun 479 PLN

i takie kwoty ma poza Jelenią Górą np Bolesławiec, a w paru gminach zmniejszyli do 665,00 i 444,00, tak, jak dostała mija
_________________
Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą (Augustyn z Hippony).
Janusz, dziadek Michała ur. 22.05.2002 r. z zD.
 
 
Aśka 
złotousty


Wiek: 45
Dołączyła: 02 Paź 2006
Posty: 5409
Skąd: lubelskie
Wysłany: 2007-04-18, 16:36   

O to i ja dostałam tyle ile Mija. Czyli w lubelskim też zmniejszyli :-(
_________________
Aśka, mama Martynki (2002) z zD, Mikołaja (2005) i Maciusia (2011)
 
 
mama_Ani 
gaduła


Dołączyła: 03 Lut 2007
Posty: 235
Skąd: Chojnów
Wysłany: 2007-04-23, 20:18   

Nareszcie i my dostałyśmy dofinansowanie do turnusu z PCPR w Legnicy, ale jakoś zupełnie inaczej niż wszyscy, bo 575 zł dla dziecka i 383 zł dla opiekuna.
 
 
kabatka 
admin
Założyciel forum i Stowarzyszenia "Zakątek 21"


Pomogła: 1 raz
Wiek: 47
Dołączyła: 28 Wrz 2006
Posty: 14639
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-08-06, 13:59   

PFRON nie zapłaci za wypoczynek
Łukasz Guza
Gazeta Prawna


ZMIANA PRAWA Ministerstwo Pracy zamierza zlikwidować wypoczynkowe turnusy rehabilitacyjne. Wszystkie tego typu wyjazdy mają mieć specjalistyczny charakter.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie nadal dopłacał do turnusów rehabilitacyjnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych - wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Zmieni się jednak definicja tego typu wyjazdów. Zgodnie z nowymi przepisami nie będą już organizowane turnusy ogólnousprawniające, czyli rekreacyjno-wypoczynkowe. Wszystkie dofinansowane z PFRON wyjazdy mają mieć charakter specjalistyczny (np. sportowy lub rekreacyjno-sportowy, psychoterapeutyczny, szkoleniowy). Zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem turnusu i uwzględniające stopień niepełnosprawności jego uczestników mają obejmować nie mniej niż 60 proc. ogólnego czasu wszystkich zajęć przygotowanych na potrzeby turnusu.

Dotychczas wyjazdy o charakterze rekreacyjnym cieszyły się największym zainteresowaniem niepełnosprawnych.

- Dla części osób była to po prostu forma organizacji wypoczynku. Sądzę jednak, że turnusy powinny być twórcze i, jak sama nazwa wskazuje, mieć charakter usprawniający - tłumaczy Anna Brunsz z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

O zmianie definicji turnusów dyskutowano już w trakcie ubiegłorocznej debaty nad projektem nowej ustawy o integracji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele władz samorządowych i urzędów wojewódzkich zgłaszali wówczas opinie, że w obecnej formule większość turnusów nie zapewnia rehabilitacji ich uczestników.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, o dofinansowanie do wyjazdu nadal będą mogły ubiegać się wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich opiekunowie. Wysokość dotacji będzie zależeć od stopnia niepełnosprawności. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane i rozpatrywane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

W ubiegłym roku w turnusach rehabilitacyjnych uczestniczyło 198 tys. osób. PFRON wydał na ten cel 115,3 mln zł.

:arrow: źródełko
_________________
Monika, mama anielskiego Kubuli z zD (ur. 18.09.2005 - zm. 31.07.2006) , Ninki (ur. 16.02.2010 r.) i Lilki (ur. 4.02.2014 r.)
 
 
Maciejka 
nawijacz


Pomogła: 3 razy
Dołączyła: 11 Gru 2006
Posty: 1260
Skąd: Poznań okolice
Wysłany: 2007-10-31, 13:07   

Czy dofinansowanie do turnusu można dostać jeden raz w roku?
Jeśli chciałabym ewentualnie pojechać na kolejny turnus to finansuje go sama?
_________________
Beata, mama Natalki oraz Jasia z ZD
 
 
Aśka 
złotousty


Wiek: 45
Dołączyła: 02 Paź 2006
Posty: 5409
Skąd: lubelskie
Wysłany: 2007-10-31, 13:59   

Z tego co mi wiadomo to tak, dofinansowanie do turnusu można dostać tylko raz w roku, za ewentualny drugi turnus opłacamy sami.
_________________
Aśka, mama Martynki (2002) z zD, Mikołaja (2005) i Maciusia (2011)
 
 
Wronek 
nawijacz


Wiek: 39
Dołączyła: 25 Paź 2007
Posty: 848
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-10-31, 15:55   

:lol: A my dostaliśmy 0, nawet nie wiem gdzie to sie składa i jak. Napiszcie co trzeba dołączyć do takiego wniosku i gdzie go złożyć. :-(
_________________
Mama Oliwki ur 12.07.2005 z zD, Nikodema ur.15.04.2009 i Nataniela ur. 31.10.2011
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xand created by spleen modified v0.4 by warna fixing Program do sklepu