FB Portal   Downoteka   "Nowe" forum   Użytkownicy   Statystyki   Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj


Poprzedni temat «» Następny temat
Rozliczenia PIT,odpisy
Autor Wiadomość
Aśka 
złotousty


Wiek: 45
Dołączyła: 02 Paź 2006
Posty: 5409
Skąd: lubelskie
Wysłany: 2007-01-10, 15:19   Rozliczenia PIT,odpisy

Zaplanuj sobie podatki
Piotr Skwirowski
ŹRÓDŁO: Gazeta.pl

Zachęcanie do planowania sobie podatków, do myślenia o podatkach przez cały rok brzmi dziś trochę śmiesznie. Wszystko przez to, że straciliśmy już większość ulg podatkowych. Dzięki ulgom, które zostały, też można jednak zaoszczędzić trochę pieniędzy.


Z początkiem 2007 r. straciliśmy ostatnią poważną ulgę podatkową - na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych (w ramach tzw. praw nabytych mogą z niej nadal korzystać podatnicy, którzy załapali się na ulgę przed końcem 2006 r.). To, co zostało, to już tylko marne resztki po czasach świetności ulg. A przecież właśnie dzięki ulgom zwykły podatnik zarabiający na etacie czy też żyjący z emerytury bądź renty może najwięcej oszczędzić na podatkach. Teraz te oszczędności będą znacznie niższe, ale to nie znaczy, że można na nie machnąć ręką.

Dzieci dają ulgę

Planowanie podatkowe można połączyć z planowaniem rodziny. Może to śmieszne, ale to nie my wymyśliliśmy. Sprawa wygląda w ten sposób, że od tego roku zaczęła obowiązywać nowa ulga podatkowa - na dzieci. Niestety, zysk będzie tu symboliczny - rodzice, a także opiekunowie prawni odpiszą od podatku zaledwie 120 zł rocznie (to daje 10 zł miesięcznie) na każde dziecko. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, czyli obojgu w sumie przysługuje ulga w wysokości 120 zł na każde dziecko. To, który z rodziców odpisze sobie ulgę, zależy tylko od nich, mogą się też ulgą podzielić - np. 70 zł odpisze sobie mama i 50 zł tata (choć przy tak niewielkiej kwocie chyba nie ma to większego sensu). Rodzice rozwiedzeni, a także rodzice pozostający w separacji też mają prawo do ulgi, z tym że odliczenie przysługuje temu z rodziców, u którego dziecko faktycznie mieszka. Jeśli dziecko przez część roku mieszka u jednego z rodziców, a przez kolejną część u drugiego, to rodzice muszą się podzielić odliczeniem - mogą wtedy odliczyć od podatku 10 zł za każdy miesiąc pobytu dziecka u siebie.

Nie wiemy, czy taka ulga może przekonać kogokolwiek do urodzenia dziecka. Jeśli jednak takie osoby się znajdą, szybko zdecydują się na dziecko, które w konsekwencji urodzi się pod koniec roku, to w ramach ulgi za 2007 r. będą mogły jeszcze uzyskać 20-30 zł odpisu. Ci, którzy i tak planowali dzieci (albo nie planowali, ale będą je mieli), zdobędą te pieniądze niejako przy okazji.

Ale trzeba uważać. W nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znalazł się zapis, który prawo do ulgi daje jedynie osobom rozliczającym podatek zgodnie z art. 27. Chodzi więc o podatników rozliczających się z fiskusem na podstawie skali podatkowej ze stawkami 19, 30 i 40 proc. Taki podatek płacą m.in. pracownicy etatowi, emeryci i renciści oraz część osób prowadzących działalność gospodarczą (która rozlicza się z fiskusem na tzw. zasadach ogólnych). Ulga będzie im przysługiwać, jeśli w roku podatkowym wychowywały:

• dzieci małoletnie,

• dzieci, bez względu na ich wiek, na które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,

• dzieci uczące się lub studiujące do 25. roku życia.

Niestety, rząd i parlament uznały, że dzieci przedsiębiorców na taką ulgę nie zasługują. Dlatego część podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się z fiskusem na zasadach innych niż te określone w art. 27 ustawy, tzn.:

• wedle liniowej stawki 19 proc. (w 2005 r. ok. 260 tys. osób - świeższych danych nie ma),

• w ramach zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych oraz tzw. kartą podatkową (ponad 700-800 tys. osób),

nie dostanie ulgi na dzieci.

Filantropia nagrodzona

Teraz będzie już poważniej. Wydaje się, że najważniejszą i najkorzystniejszą metodą obniżenia sobie podatków będą w tym roku darowizny. Każdy, kto w ciągu roku przeznaczy swoje pieniądze na jakiś szlachetny cel, może liczyć na odpis podatkowy. Mamy przy tym kilka rodzajów ulg za darowizny.

• Zwykła - pozwala odliczyć od dochodu darowizny na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego (m.in. fundacji i stowarzyszeń) i na cele kultu religijnego. Dzięki niej darczyńca odlicza podarowane kwoty, z tym że odpis nie może być wyższy niż 6 proc. jego rocznego dochodu. Tu nadal obowiązuje przepis, który pozwala odliczyć od dochodu pieniężną darowiznę na tzw. szlachetny cel, tylko gdy darczyńca posiada dowód wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy obdarowanego. Nie wystarczy więc zaświadczenie z parafii o przekazanej jej darowiźnie. Potrzebny jest dowód bankowy wpłaty pieniędzy na tę parafię. Ponadto w zeznaniu podatkowym za 2007 r. trzeba będzie podać nie tylko kwotę darowizny, ale też informacje o obdarowanej instytucji (m.in. jej nazwę i adres).

Oczywiście odliczeniu podlegają też darowizny rzeczowe. Ich wartość trzeba jednak przeliczyć na złotówki, przy czym pod uwagę należy wziąć wartość rynkową przekazanych towarów. Wartość tę trzeba będzie podać w zeznaniu rocznym wraz z danymi obdarowanej instytucji.

• Dla krwiodawców - to tegoroczna nowość podatkowa. W ramach odpisów za darowizny (limit 6 proc. rocznego dochodu darczyńcy) krwiodawcy mogą odliczać od dochodu ekwiwalent pieniężny za pobraną krew.

• Super - za darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów (hospicja, noclegownie czy stołówki dla biednych i bezdomnych). Tu od dochodu odliczyć można pełną kwotę darowizny, bez limitu. W skrajnym przypadku mogłoby to być nawet 100 proc. rocznego dochodu podatnika.

To ulga dla osób, dla których 6-proc. limit ulgi za darowizny to za mało. I takich, które nie boją się kontroli fiskusa. Bo fiskus, delikatnie mówiąc, nie przepada za tą ulgą i podatnikami, którzy z niej korzystają. Zgodę na bezlimitowe odliczanie darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów dał wiosną 2005 r. Naczelny Sąd Administracyjny. Wcześniej sprawa budziła kontrowersje. Wątpliwości brały się stąd, że w ustawach podatkowych (o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych) ulga za darowizny zawsze miała górny limit. Ale tzw. ustawy kościelne, o stosunku państwa do poszczególnych Kościołów, nie przewidują żadnych ograniczeń w odliczaniu darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów.

Ostatecznie NSA uznał wyższość ustaw kościelnych nad podatkowymi. Inaczej mówiąc, stwierdził, że każdy ma prawo odliczyć od dochodu całą kwotę darowizny. Decyzja dotyczy Kościoła katolickiego, prawosławnego i sześciu mniejszych Kościołów, które mają w umowach z państwem zapisane ulgi podatkowe od działalności charytatywnej.

Co ciekawe, w ustawach kościelnych nie ma wymogu jakiegoś specjalnego dokumentowania superdarowizn. Nie wymagają one, żeby przekazywać darowizny kwotowe na konta bankowe. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z ulgi może być zwykłe zaświadczenie o dokonaniu darowizny wystawione przez obdarowaną instytucję. Dodatkowo po dwóch latach trzeba zdobyć sprawozdanie tej instytucji z wykorzystania darowizny. Nie określono jednak wymogów, jakie to sprawozdanie ma spełniać, wiele instytucji przygotowuje więc ogólne dokumenty, w których po prostu stwierdza, ile pieniędzy na co wydały.

Fiskus chciał to pozmieniać i z początkiem 2006 r. weszły w życie przepisy, które miały sprawić, żeby darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów trzeba było dokumentować tak jak zwykłe darowizny, czyli bankowymi dowodami wpłaty pieniędzy. Zmian nie wpisano jednak do ustaw kościelnych (bo to wymagałoby negocjacji i uzgodnień z poszczególnymi Kościołami), lecz do ustawy o PIT. Nowe przepisy są zagmatwane i trudno z nich wyczytać wprost, czy darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów trzeba dokumentować bankowymi dowodami wpłaty pieniędzy. Być może zresztą Ministerstwo Finansów zdało sobie z tego sprawę, bo na jego stronie internetowej znaleźliśmy stwierdzenie, że dla udokumentowania takich darowizn "wymagane jest pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność". O bankowych dowodach wpłaty pieniędzy nie ma ani słowa. Od czytelników "Gazety" wiemy też, że niektórzy księża informują, iż w zakresie dokumentowania darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą nic się nie zmieniło.

Oczywiście lepiej, bezpieczniej jest mieć dowód przekazania pieniędzy na konto obdarowanej instytucji. To z pewnością uwiarygodni darowiznę w oczach fiskusa.

1 proc.- podziel się podatkiem


Specyficzną formą darowizny podatkowej jest przekazanie 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego. Do końca kwietnia 2007 r. każdy podatnik rozliczający się wedle skali podatkowej ze stawkami 19, 30 i 40 proc. może przekazać 1 proc. swojego rocznego podatku za 2006 r. wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Powinien zbadać, czy "jego" organizacja ma status organizacji pożytku publicznego, bo tylko takiej organizacji można przekazać 1 proc. podatku i potem to sobie odliczyć w PIT (listę organizacji z wymaganym statusem można znaleźć np. pod internetowymi adresami: http://opp.ms.gov.pl albo www.baza.pozytek.ngo.pl).

Następnie wylicza kwotę odpowiadającą 1 proc. jego podatku z 2006 r., wpłaca ją na konto wybranej organizacji, a operację tę uwzględnia w rocznym zeznaniu podatkowym za zeszły rok.

W kolejnym roku powinno być łatwiej - pod koniec 2006 r. Sejm zgodził się na przerzucenie z podatników na urzędy skarbowe większości operacji związanych z przekazywaniem organizacjom pożytku publicznego darowizn 1 proc. podatku. Dzięki temu podatnik będzie tylko wskazywał w zeznaniu rocznym organizację (jedną), z którą chce się podzielić niewielką częścią swojego podatku. Resztę zrobi za niego urząd skarbowy. Wyliczy 1 proc. podatku i przekaże go wskazanej OPP. Niestety, z tego przepisu podatnicy skorzystają dopiero na początku 2008 r., składając zeznania roczne za 2007 r.

Warto wiedzieć, że przekazanie 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego nie odbiera podatnikom prawa do skorzystania ze zwykłej i superulgi za darowizny.

Internet ciągle z ulgą

Trudno tu cokolwiek zaplanować. Ulga za wydatki na dostęp do internetu to taki odpis "przy okazji". Podatnik płaci za dostęp do sieci i przy okazji korzysta z ulgi. Ulga jest rekompensatą dla podatników za podwyżkę VAT na internet do 22 proc. Dzięki uldze od dochodu można odpisać do 760 zł rocznie. To limit na jednego podatnika. Niestety, od zeszłego roku nie wzrósł nawet o złotówkę.

Jedyne, co można ugrać na uldze za wydatki na dostęp do sieci, to jej zwielokrotnienie. Zwykła ulga przysługuje podatnikowi, który ponosi wydatek z tytułu użytkowania sieci w mieszkaniu bądź budynku, w którym mieszka. Potrzebny jest dowód poniesienia tego wydatku. Musi to być zapłacona faktura VAT z widniejącym na niej imieniem i nazwiskiem podatnika. Może się jednak zdarzyć tak (i często się zdarza), że użytkownikiem internetu są np. małżonkowie i obydwoje ponoszą wydatki z na dostęp do sieci we wspólnym mieszkaniu. W takiej sytuacji obydwoje mogą korzystać z ulgi. Opłaca się to jednak tylko wtedy, gdy wydatki są wyższe od limitu ulgi. Jeśli bowiem małżonkowie płacą 760 zł rocznie, to oczywiście mogą obydwoje korzystać z ulgi, z tym że musieliby się podzielić odliczeniem - np. po 380 zł. To nie ma większego sensu. Inaczej jest, gdy płacą za internet np. 1,5 tys. zł rocznie. Wtedy jeden z małżonków będzie mógł odliczyć 760 zł, a dla drugiego zostanie jeszcze 740 zł. Na podobnej zasadzie z ulgi może korzystać np. rodzic i jego dziecko (podatnik), dziadek z wnukiem. Mogą też, jeśli wydatki są wysokie, korzystać i trzy osoby mieszkające w jednym domu bądź mieszkaniu. Ale jest warunek - faktura za wydatki na dostęp do sieci musi być wystawiona na wszystkie osoby, które chcą skorzystać z ulgi.

Po naszych artykułach w tej sprawie wiele rodzin już dawno zmieniło umowy ze swoimi dostawcami internetu, tak by na fakturach mieć nazwiska nie tylko jednego podatnika. Ci, którzy dotąd tego nie zrobili, powinni to zrobić jak najszybciej.

Rehabilitacja bez zmian

Są jeszcze ulgi rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych. Trudno jednak mówić o zaklepywaniu sobie tych ulg. Ograniczymy się więc jedynie do przypomnienia, że w 2007 r. limity ulg rehabilitacyjnych nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego (np. w przypadku leków odliczyć można nadwyżkę wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie). Nie zmieniły się też zasady ich wykorzystywania.

Zwrot VAT za remonty mieszkań

Niestety, od przeszło roku nie ma już ulubionej przez podatników ulgi remontowej. Mimo to osoby remontujące swoje domy i mieszkania nadal powinny zbierać faktury VAT potwierdzające poniesienie związanych z tym wydatków. Wszystko przez to, że w ramach rekompensaty za podwyżkę VAT na materiały budowlane związaną z naszym wejściem do UE pojawiły się przepisy, dzięki który każdy, kto kupił materiały budowlane, które przed 1 maja 2004 r. objęte były 7-proc. stawką VAT, a teraz obłożone są stawką 22 proc., i ma na to fakturę, może się ubiegać o zwrot VAT odpowiadający różnicy pomiędzy stawkami 22 i 7 proc. Opłaca się więc gromadzić faktury np. za: cegły, pustaki, dachówki, cement, wapno, okna. Jeśli wydatki będą wysokie, można zyskać - a właściwie odzyskać - kilka, kilkanaście, a nawet blisko 30 tys. zł!

W 2007 r. podatki płacimy wedle dotychczasowych stawek 19, 30 i 40 proc. Obiecane przez PiS rok temu stawki 18 i 32 proc. mają się pojawić dopiero w 2009 r. Po odmrożeniu wzrosły progi podatkowe i kwota dochodu wolnego od podatku. Nieco wyższe niż w zeszłym roku są też koszty uzyskania przychodu.

:arrow: źródło informacji: Gazeta.pl
_________________
Aśka, mama Martynki (2002) z zD, Mikołaja (2005) i Maciusia (2011)
 
 
Alicja 
złotousty
Założycielka forum i stowarzysznia Zakątek 21


Pomogła: 31 razy
Dołączyła: 01 Paź 2006
Posty: 14111
Skąd: Skąd:
Wysłany: 2007-03-22, 22:38   

Radzie rodziców wystarczy paragon

Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej w związku z wpłatami na komitet rodzicielski, działający w szkole, przedszkolu, ognisku muzycznym, jest udokumentowanie ich przez darczyńcę. Nie jest konieczne dodatkowe dokumentowanie sposobu wydatkowania tych pieniędzy przez komitet czy radę rodziców. Dlatego członkowie rady zużywający takie pieniądze na potrzeby dzieci nie muszą potwierdzać tego fakturami VAT. Osoby zaś dokonujące tego rodzaju darowizn nie muszą się obawiać, że z braku faktury VAT dokumentującej sposób spożytkowania darowizny urząd skarbowy zakwestionuje ich prawo do ulgi.

Wpłaty na Komitet Rodzicielski podlegają odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako darowizna na cele oświatowo-wychowawcze. Dokumentem stwierdzającym poniesienie takiego wydatku może być pokwitowanie wpłaty wystawione przez komitet rodzicielski, radę rodziców.

Problem pojawił się w tym roku w związku z wejściem w życie zmian w przepisach o VAT, polegających na likwidacji rachunków uproszczonych. Podatnicy VAT wystawiają teraz tylko faktury VAT. Według zaś § 37 rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 109, poz. 1245) niezbędnym elementem faktury stwierdzającej sprzedaż (z istotnymi jednak wyjątkami) jest numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP. Oczywiście komitet rodzicielski czy rada rodziców nie mają NIP. Na to społeczne ciało faktura VAT nie może być wystawiona. Bez NIP mogą być m.in. wystawiane rachunki na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Jest kwestią wewnętrznych ustaleń rodziców czy członków komitetu rodzicielskiego lub rady rodziców, w jaki sposób dla ich własnych celów dokumentować wydatkowanie pieniędzy otrzymanych tytułem darowizny na cele oświatowo-wychowawcze: czy powinny być to faktury VAT wystawiane na poszczególne osoby dokonujące zakupów, czy wystarczą paragony, ewentualnie opisane dodatkowo, tak by nie było wątpliwości, jakie pieniądze i na jakie cele zostały wydane. Z punktu widzenia prawa rodziców czy opiekunów do odliczenia wpłat na komitet rodzicielski jako darowizny na cele oświatowo-wychowawcze nie ma to znaczenia
źródło
_________________
Od osoby z zespołem Downa nie warto odwracać głowy.
Gdy człowiek spojrzy w jego oczy,może w nich ujrzeć świat,w którym każdy chciałby żyć...

Jak powstał Zakątek 21
 
 
Witek 
mruczek


Wiek: 51
Dołączył: 04 Paź 2006
Posty: 147
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2007-03-24, 14:40   

Właśnie żona rozlicza pity. Nie można odliczyć wpłaty na Komitet Rodzicielski na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma już w ustawie wymienionej darowizny na cele oświatowo-wychowawcze. Można przekazać jedynie darowiznę związaną z działalnością pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego.
_________________
Agatka 12 lat z zD; Janek 9 lat
olgakomorowska.pl
 
 
karolina1 
trajkotek


Wiek: 42
Dołączyła: 13 Lut 2007
Posty: 1755
Skąd: wielkopolska
Wysłany: 2007-04-04, 22:45   

Ja mam pytanie wprawdzie już odniosłam Pit ale tak mnie to jakoś nurtuje, Ja zrezygnowałam z pracy na rzecz wychowywana córki jestem na zasiłku i pielęgnacyjnym, mój mąż jest pracownikiem fizycznym czy powinnam uwzględnić moje dane na Picie czy nie jest to potrzebne. Pytam bo Pani która wypełniała mi te papiery nie wpisała nigdzie moich danych ponieważ powiedziała że moje dochody nie są opodatkowane i nie rozliczam się z nich.Czy to jest prawidłowe
_________________
Karolina, mama Nicolki (7l.)
 
 
Alicja 
złotousty
Założycielka forum i stowarzysznia Zakątek 21


Pomogła: 31 razy
Dołączyła: 01 Paź 2006
Posty: 14111
Skąd: Skąd:
Wysłany: 2007-04-05, 08:01   

Prawidłowe.
_________________
Od osoby z zespołem Downa nie warto odwracać głowy.
Gdy człowiek spojrzy w jego oczy,może w nich ujrzeć świat,w którym każdy chciałby żyć...

Jak powstał Zakątek 21
 
 
Marta Witecka 
złotousty
Marta Witecka


Pomogła: 12 razy
Wiek: 49
Dołączyła: 12 Mar 2007
Posty: 4838
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-07-24, 18:48   

Czy ktoś może wie, czy okulary da się odpisać od podatku. Nie mogę tego znaleźć, a jutro odbieram okularki dla Szymcia i nie wiem na kogo wziąć fakturę, czy na męża, czy na dziecko? Jestem zielona w tych sprawach.
_________________
Szczęśliwa mama Janka (24) Szymka z zD (22) Jonatana (19) Jakuba z zD (17) i Noemi (15) www.msr.org.pl www.szymonwitecki.pl
 
 
Ewelina 
nawijacz


Wiek: 46
Dołączyła: 02 Paź 2006
Posty: 797
Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2007-07-24, 18:54   

Marta weź fakturę na męża, a w opisie niech zaznaczą dla kogo to okulary.
Później spokojnie poszukasz. :-)
_________________
" Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem, możemy latać wtedy gdy obejmiemy drugiego człowieka"
___________________
mama Hani 23.03.2007 i Madzi -Aniołka z ZD ( 23.11.2004-26.02.2006)
 
 
Marta Witecka 
złotousty
Marta Witecka


Pomogła: 12 razy
Wiek: 49
Dołączyła: 12 Mar 2007
Posty: 4838
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-07-24, 18:55   

Masz rację, dzięki :papa:
_________________
Szczęśliwa mama Janka (24) Szymka z zD (22) Jonatana (19) Jakuba z zD (17) i Noemi (15) www.msr.org.pl www.szymonwitecki.pl
 
 
Alicja 
złotousty
Założycielka forum i stowarzysznia Zakątek 21


Pomogła: 31 razy
Dołączyła: 01 Paź 2006
Posty: 14111
Skąd: Skąd:
Wysłany: 2007-07-24, 19:53   

A ja dzisiaj odebrałam okulary dla Jagi i nawet o tym nie pomyślałam ;/
_________________
Od osoby z zespołem Downa nie warto odwracać głowy.
Gdy człowiek spojrzy w jego oczy,może w nich ujrzeć świat,w którym każdy chciałby żyć...

Jak powstał Zakątek 21
 
 
Marta Witecka 
złotousty
Marta Witecka


Pomogła: 12 razy
Wiek: 49
Dołączyła: 12 Mar 2007
Posty: 4838
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-07-24, 20:10   

Ja bym też nie pomyślała, mój mąż ma głowę do takich rzeczy. A okulary kosztowały nas 200 zł, może coś się odzyska?
_________________
Szczęśliwa mama Janka (24) Szymka z zD (22) Jonatana (19) Jakuba z zD (17) i Noemi (15) www.msr.org.pl www.szymonwitecki.pl
 
 
magda 
moderator
Członek Stowarzyszenia


Pomogła: 1 raz
Wiek: 51
Dołączyła: 03 Paź 2006
Posty: 6708
Skąd: Gliwice
Wysłany: 2007-07-24, 22:02   

Alicja, jeżeli masz paragon to idź do sklepu gdzie kupowałaś okulary. Mogą wystawic fakturę do 7 dni od daty sprzedaży a jeżeli masz fakturę to poproś o korektę.
_________________
Magda - mama Karolinki (24lat) i Kubusia z zD (17lat)
 
 
Alicja 
złotousty
Założycielka forum i stowarzysznia Zakątek 21


Pomogła: 31 razy
Dołączyła: 01 Paź 2006
Posty: 14111
Skąd: Skąd:
Wysłany: 2007-07-24, 22:03   

Dzięki Madziu za podpowiedź :prosze:
tak tez zrobię.. :-)
_________________
Od osoby z zespołem Downa nie warto odwracać głowy.
Gdy człowiek spojrzy w jego oczy,może w nich ujrzeć świat,w którym każdy chciałby żyć...

Jak powstał Zakątek 21
 
 
magda 
moderator
Członek Stowarzyszenia


Pomogła: 1 raz
Wiek: 51
Dołączyła: 03 Paź 2006
Posty: 6708
Skąd: Gliwice
Wysłany: 2007-07-24, 22:04   

Bardzo proszę, myślę że powinno się udac.
_________________
Magda - mama Karolinki (24lat) i Kubusia z zD (17lat)
 
 
kabatka 
admin
Założyciel forum i Stowarzyszenia "Zakątek 21"


Pomogła: 1 raz
Wiek: 47
Dołączyła: 28 Wrz 2006
Posty: 14639
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-09-05, 19:28   

Sejm: prawie 1200 zł ulgi na każde dziecko
PAP

Osoby mające dzieci będą mogły odliczyć od podatku prawie 1200 zł na każde dziecko - zdecydował w środę Sejm, nowelizując ustawę o podatku PIT. Ulga będzie obowiązywać w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 395 posłów; nikt nie był przeciw, a 8 posłów wstrzymało się od głosu.

Rząd chciał, by ulga wynosiła 572 zł 54 gr na każde dziecko. Jednak w środę posłowie nieoczekiwanie przyjęli poprawkę Prawicy Rzeczypospolitej, która dwukrotnie zwiększyła proponowaną przez rząd kwotę odliczenia - do 1.145 zł rocznie.

Obecnie od podatku można odliczyć 120 zł na każde dziecko. Oznacza to, że przyjęte w środę rozwiązanie zwiększa obecną ulgę ok. dziesięciokrotnie.

Wiceminister finansów Jacek Dominik powiedział w środę w Sejmie, że według wstępnych wyliczeń resortu finansów "podwójna" ulga będzie kosztowała budżet państwa 6,5 mld zł i skorzystają z niej głównie najbogatsi.

"Koszt dla budżetu, wstępnie szacowany przez Ministerstwo Finansów, wynosi około 6,5 mld zł. O tyle spadają dochody budżetu w przyszłym roku. Rząd był przeciwny tak dużemu uszczupleniu dochodów, bo to musi spowodować dość istotną rewizję wydatków w innych dziedzinach" - powiedział w Sejmie Jacek Dominik.

"Z tak dużej ulgi skorzystają osoby średnio zarabiające. Najmniej zarabiający i tak nie odliczą sobie pełnej ulgi, bo nie będą mieli wystarczająco dużego podatku" - dodał.

Z wyliczeń MF wynika, że aby rodzina mogła skorzystać z ulgi dla dwojga dzieci, jej dochody muszą znacznie przekraczać 30 tys. zł rocznie. Według Dominika, niewiele tu zmieni podwyżka płacy minimalnej, która od stycznia 2008 r. wzrośnie do 1126 zł. Wiceminister wyjaśniał, że dwie osoby mające zarobki w wysokości płacy minimalnej i tak nie wykorzystają ulgi w pełnym zakresie, bo będą miały za niski podatek.

Ministerstwo szacowało wcześniej, że ulga w wysokości 572 zł 54 gr na każde dziecko kosztowałaby budżet ok. 2,8 mld zł.

Ustawa trafi teraz do Senatu.


:arrow: źródełko
_________________
Monika, mama anielskiego Kubuli z zD (ur. 18.09.2005 - zm. 31.07.2006) , Ninki (ur. 16.02.2010 r.) i Lilki (ur. 4.02.2014 r.)
 
 
grażyna 
złotousty


Pomogła: 9 razy
Dołączyła: 15 Cze 2007
Posty: 6849
Skąd: z Lipówki
Wysłany: 2007-09-05, 20:25   

Racja, dla mnie i dla wielu moich znajomych będzie to ulga na papierze. W tym roku nie odliczałam nawet ulgi na "samochód", bo nie było z czego. Więc nie rozumiem jak ta ulga ma niby pomóc biedniejszym. Sami sobie i swoim dzieciom to uchwalili.
_________________
mama Anety z zD(34l)
Zakątek Anety
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xand created by spleen modified v0.4 by warna fixing Program do sklepu