FB Portal   Downoteka   "Nowe" forum   Użytkownicy   Statystyki   Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj


Poprzedni temat «» Następny temat
Informator dla rodziców- ksztalcenie specjalne
Autor Wiadomość
Mama Ewy 
trajkotek


Dołączyła: 15 Sty 2010
Posty: 2099
Wysłany: 2012-09-18, 10:24   

Właśnie przeszukuję przepisy w sprawie dojazdów.
Fajnie,że podpowiadasz.
_________________
Ewci z zD
 
 
qwerka 
gaduła


Dołączyła: 04 Maj 2010
Posty: 432
Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 2012-11-28, 14:24   

Dostaliśmy opinię z PPP , mamy WWR i Kształcenie specjalne :-D a przedszkole zatrudni dla Madzi nauczyciela wspomagającego :ntaneczny:
_________________
Małgorzata mama bliźniaczek Magdalenki z zD i Katarzynki ( 01.02.2010)
 
 
Jezior 
gaduła


Pomógł: 2 razy
Wiek: 37
Dołączył: 19 Mar 2012
Posty: 188
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2012-11-28, 14:24   

gratulacje :brawo: :brawo: :brawo:
_________________
Kuba- tata Ani z zD urodzonej 28.02.2011

Zdjęcia PrzytulAnki
 
 
Alicja 
złotousty
Założycielka forum i stowarzysznia Zakątek 21


Pomogła: 31 razy
Dołączyła: 01 Paź 2006
Posty: 14111
Skąd: Skąd:
Wysłany: 2012-12-17, 16:12   

Wiemy już, że rewalidacja nie jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ale nadal nie do końca wiemy, czym ma być. Nie są to zajęcia rozwijające uzdolnienia, ani dydaktyczno-wyrównawcze, ani specjalistyczne, ani związane z wyborem zawodu. W teorii oznacza to, że można domagać się poza dwoma godzinami rewalidacji, także pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

----> Tajemnicza rewalidacja ,

-----> Korespondencja z MEN
_________________
Od osoby z zespołem Downa nie warto odwracać głowy.
Gdy człowiek spojrzy w jego oczy,może w nich ujrzeć świat,w którym każdy chciałby żyć...

Jak powstał Zakątek 21
 
 
stokrota 
trajkotek


Pomogła: 9 razy
Dołączyła: 26 Lut 2007
Posty: 1899
Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2013-01-20, 17:07   

Ze strony Kuratorium Oświaty w Warszawie:
z załącznika dotyczącego kształcenia specjalnego.

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:
www.reformaprogramowa.men.gov.pl/ustawa o systemie oświaty/ znajduje się ujednolicony tekst ustawy zawierający wprowadzone 19 marca 2009 r. zmiany. Poniższe opracowanie posiada charakter porządkujący najważniejsze zagadnienia wprowadzone nowelizacją.


Wprowadzono i wyjaśniono pojęcia: oddział międzynarodowy, niepełnosprawności sprzężone.

oddział międzynarodowy – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną.

niepełnosprawności sprzężone – należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

Zapewnienie lepszego dostępu do edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci

Art. 14 ust. 1 – objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego – weszło w życie 1 września 2012 r.
Art. 14 ust. 1a – (obniżenie wieku dziecka z 10 do 8 lat) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat
weszło w życie 1 września 2012 r. (dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują to prawo do końca okresu, na jaki to prawo zostało udzielone)
Art. 14 ust. 3 – dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego
weszło w życie 1 września 2011 r.
Art. 14 ust. 3a – obowiązek, o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego
weszło w życie 1 września 2011 r. (do tego czasu obowiązywały przepisy przejściowe: w latach szkolnych 2009/10 i 2010/11 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego…)
Art. 15 - Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia
weszło w życie 1 września 2012 (do tego roku obowiązywały przepisy przejściowe)
_________________
Iwona, mama Ani z zD (29 l.).
 
 
plaza 
trajkotek

Dołączyła: 14 Lis 2007
Posty: 2074
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2018-03-07, 13:57   

Witam nie mogę poszukać a temat wraca do mnie jak bumerang 😎 cz są jakieś nowe rozporządzenia co do ilości osób w klasie szkoły specjalnej jeśli dwójka ma orzeczenie o niepełnosprawności sprężonej.
Dziękuję, mimo że ostatnio rzadko bywam na Zakątku to zawsze była to skarbnica wiedzy 😂
_________________
Mama Szymka z zD ur 30.09.2007
i Marcina który przerósł swojego tatę
 
 
Marzenia 
złotousty
mama Anny Julijki z zD


Pomogła: 1 raz
Wiek: 57
Dołączyła: 12 Mar 2008
Posty: 2623
Skąd: pow. gdański
Wysłany: 2018-03-07, 17:29   

"w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, o których mowa w ust. 4 lub 9 – wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów."

Żródło: :arrow: Akt Prawny Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Nasza Ania chodzi do klasy specjalnej w SOSW i w jej klasie jest 5 dzieci. Nasza Ania ma stopień znaczny i myślę, że nie jest jedynym dzieckiem ze stopniem znacznym w klasie, że jest jeszcze jedno dziecko. W Ani szkole SOSW nie ma liczniejszych klas niż 5 dzieci w klasie z orzeczeniami i oprócz nauczyciela jest pomoc drugiego nauczyciela.

Plaza, by więcej się dowiedzieć możesz napisać lub zadzwonić do :arrow: Pomoc dla Rodziców
_________________
"To, co jest przyczyną twoich najgłębszych cierpień, jest zarazem źródłem twoich największych radości."
suwaczekAni
 
 
plaza 
trajkotek

Dołączyła: 14 Lis 2007
Posty: 2074
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2018-03-07, 20:47   

Punkt który cytujesz dotyczy zajęć rewalidacyjnych a więc niekoniecznie musi dotyczyć i;ości osób w klasie
_________________
Mama Szymka z zD ur 30.09.2007
i Marcina który przerósł swojego tatę
 
 
Marzenia 
złotousty
mama Anny Julijki z zD


Pomogła: 1 raz
Wiek: 57
Dołączyła: 12 Mar 2008
Posty: 2623
Skąd: pow. gdański
Wysłany: 2018-03-07, 22:06   

Plaza przeczytaj Zarządzenie ze zrozumieniem. To jest najnowsze Zarządzenie i tam jest wszystko:

§ 6. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, zwany dalej „programem”,
określa:

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych,
o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943, z późn. zm.2)), do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;


2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a w przypadku ośrodków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5–9 – także wychowawców grup wychowawczych prowadzących zajęcia z wychowankiem w tym ośrodku, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb

– na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji
(AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub szkolnym, w tym w przypadku:
a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,
b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym; " (...)

a paragraf 2 dotyczy zerknij wcześniej w Zarządzenie:

§ 2. 1. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w:
1) przedszkolach:
a) ogólnodostępnych,
b) ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi,
c) integracyjnych,
d) ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi,
e) specjalnych;
2) oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
3) innych formach wychowania przedszkolnego;
4) szkołach:
a) ogólnodostępnych,
b) ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi,
c) integracyjnych,
d) ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi,
e) specjalnych, w tym szkołach specjalnych przysposabiających do pracy;
(...)

W naszej szkole specjalnej od września 2017 roku nie ma większych klas jak 5 osobowe.
Poprzenoszono dzieci i mamy np 4 klasy trzecie po 5 osób w prawie każdej klasie (w klasach autystycznych jest nawet mniej dzieci, mają wakaty).

Jeżeli dalej masz wątpliwości do moich informacji to proszę zadzwoń do źródła np. do Pomoc dla Rodziców albo do Kuratorium Oświaty. Na pewno wyjaśnią Ci Twoje wątpliwości , podadzą obowiązująca ich ustawę i będziesz miała 100% pewności. :tak: Pozdrawiam serdecznie.

PS. Sama jestem ciekawa co Ci odpowiedzą. Nie wiem też w jakiej szkole uczy się Twój syn? Ogólnodostępnej, integracyjnej, włączającej czy specjalnej? U nas w Gdańsku w szkole ogólnodostępnej klasie włączającej jest chyba 8 dzieci ale one chyba też mają wszystkie orzeczone upośledzenie umiarkowane i może lekkie.
Nasza Ania chodzi do klasy, gdzie są dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem i tam obowiązuje 5 dzieci. Plaza napisz koniecznie do naszej wspólnej skarbnicy co się dowiedziałaś.
_________________
"To, co jest przyczyną twoich najgłębszych cierpień, jest zarazem źródłem twoich największych radości."
suwaczekAni
 
 
stokrota 
trajkotek


Pomogła: 9 razy
Dołączyła: 26 Lut 2007
Posty: 1899
Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2018-03-08, 07:50   

plaza
tak na szybko znalazłam takie coś na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty (jest to pismo do dyrektorów placówek)
2. Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej oraz w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić:
1) w szkole (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących - od 6 do 8,
2) w szkole (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabowidzących - od 8 do 10,
3) w szkole (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,
4) w szkole (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - od 10 do 16,
5) w szkole (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 8,
6) w szkole (oddziale) dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4,
7) w szkole (oddziale) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym - od 10 do 16.
3. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej wyżej.

Ale pismo jest z kwietnia 2016 r. Nie jestem już zainteresowana rozporządzeniami dotyczącymi oświaty (Ania jest dorosła), być może coś się zmieniło, chociaż nie sądzę.
Szukaj na stronie swojego kuratorium, może tam coś znajdziesz.
_________________
Iwona, mama Ani z zD (29 l.).
 
 
Marzenia 
złotousty
mama Anny Julijki z zD


Pomogła: 1 raz
Wiek: 57
Dołączyła: 12 Mar 2008
Posty: 2623
Skąd: pow. gdański
Wysłany: 2018-03-08, 09:03   

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 17 marca br., rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Regulacje określone w rozporządzeniu są istotne z punktu widzenia pracy szkoły i odpowiadają zakresowi spraw wskazanych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Rozporządzenie zawiera regulacje związane z elementami tworzącymi nazwę szkoły i przedszkola oraz sposobem stosowania nazwy szkoły i przedszkola.

Doprecyzowano również tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu. Wniosek w sprawie nadania imienia powinien uzasadniać wybór imienia, w tym kandydata na patrona szkoły lub przedszkola. Ma on także określać plan działań szkoły lub przedszkola, związanych z nadaniem imienia i przewidywany termin uroczystości.

Dodano przepis o charakterze informacyjnym, w którym przewidziano, że utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oddziału specjalnego, integracyjnego, dwujęzycznego, sportowego, mistrzostwa sportowego oraz oddziału przysposabiającego do pracy, nie stanowi przekształcenia (o którym mowa w art. 89 ust. 9 ustawy – Prawo oświatowe) – w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych oraz ułatwienia działań podejmowanych przez organy prowadzące.

Doprecyzowano przepisy odnoszące się do możliwości tworzenia w szkole i przedszkolu zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie.

W rozporządzeniu została wskazana także możliwość zlokalizowania, w uzasadnionych przypadkach, poszczególnych oddziałów przedszkolnych (nie więcej jednak niż 6) w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

Liczba uczniów w oddziale

Rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące liczebności dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej (przewidziane w art. 61 ustawy o systemie oświaty), co oznacza, że liczba ta nie może być większa niż 25.

Przewidziano ponadto, że liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów z niepełnosprawnościami. Zaproponowano przepis, zgodnie z którym doboru kandydatów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły lub przedszkola z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.

Przewidziano regulacje wskazujące maksymalną liczbę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (nie więcej niż 5 dzieci), którzy mogą uczyć się w zorganizowanych dla nich łącznych oddziałach szkoły specjalnej i przedszkola specjalnego oraz łącznych oddziałach specjalnych w szkole ogólnodostępnej i przedszkolu ogólnodostępnym.

W rozporządzeniu doprecyzowano rozwiązania dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych w klasach łączonych szkoły podstawowej. Znalazły się też regulacje dotyczące czasu trwania zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych.

Rozporządzenie reguluje także:

liczbę uczniów, jaka może pozostawać pod opieką jednego nauczyciela na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej (nie więcej niż 25 dzieci);
zasady tworzenia i funkcjonowania w szkołach podstawowych oddziałów przysposabiających do pracy.
Podpisane rozporządzenie określa terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola z uwzględnieniem przepisów art. 110 ustawy – Prawo oświatowe. Ponadto, rozszerzono wykaz treści, jakie powinien zawierać arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Regulacja ta ma na celu ujednolicenie wymagań organu prowadzącego wobec dyrektora szkoły i przedszkola.

W rozporządzeniu określono sposób organizowania kształcenia w szkole dla dorosłych w formie stacjonarnej i zaocznej, z uwzględnieniem częstotliwości i form organizacji zajęć edukacyjnych dla dorosłych.

Żródło: :arrow: Pełna treść Rozporządzenia

ale doczytuję że to jest Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

czyli teraz obowiązuje nas
Żródło: :arrow: Akt Prawny Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
_________________
"To, co jest przyczyną twoich najgłębszych cierpień, jest zarazem źródłem twoich największych radości."
suwaczekAni
 
 
stokrota 
trajkotek


Pomogła: 9 razy
Dołączyła: 26 Lut 2007
Posty: 1899
Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2018-03-08, 15:18   

Jeśli ostatnim rozporządzeniem jest to, które podaje Marzenia, to tam jest tak :

"5. Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej wynosi:
1) w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;
2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4;
3) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 6;
4) w oddziale dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących – nie więcej niż 8;
5) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8;
6) w oddziale dla uczniów niewidomych i słabowidzących – nie więcej niż 10;
7) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie więcej niż 12;
8) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej niż 16;

plaza, nie wiem, jakie sprzężone są u Was - wg rozporządzenia może być wtedy do 4 lub do 6 (w zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej)
_________________
Iwona, mama Ani z zD (29 l.).
 
 
magda 
moderator
Członek Stowarzyszenia


Pomogła: 1 raz
Wiek: 48
Dołączyła: 03 Paź 2006
Posty: 6537
Skąd: Gliwice
Wysłany: 2018-03-08, 16:27   

I pamiętaj , że słowem klucz jest oddział. Oddział nie w każdej szkole = klasa.
_________________
Magda - mama Karolinki (24lat) i Kubusia z zD (17lat)
 
 
plaza 
trajkotek

Dołączyła: 14 Lis 2007
Posty: 2074
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2018-03-08, 21:43   

Bardzo dziękuję za odpowiedź, zawsze można na Was liczyć :-)
Chyba faktycznie poproszę o wykładnie Kuratorium Oświaty, ponieważ sytuacja u nas jest złożona. Już wyjaśniam: szkoła specjalna, dzieci w upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, uczniów w oddziale jest siedmioro, w tym jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności sprzężonej, za chwilę kolejne dziecko będzie miało również takie orzeczenie, bo wiem że są przesłanki i mama składa wniosek. Na marginesie jest też uczeń z zD i cechami autystycznymi (te nie potwierdzone diagnozą- brak woli rodziców). A chodzi mi o to że mój synek jest jednym z lepiej funkcjonujących w tej klasie (opinia obiektywna nie subiektywna matki) nie dość że brakuje wzorca, dzięki któremu mógłby piąć w górę, to zajęcia rewalidacyjne przypadające na klasę (10 godzin tygodniowo) są dostosowane głównie dla dzieci z większymi deficytami. Młody ma w szkole pół godziny w tygodniu logopedii indywidualnie, potem wspólne SI, wspólne rewalidacyjno-kompensacyjne, wspólne korekcja wad postawy. Chciałabym aby położono u niego większy nacisk na rozwój intelektualny, naukę czytania, pisania. Dzisiaj usłyszałam że szkoła nie jest po to aby spełniać życzenia i marzenia rodziców, jeśli oczekuję więcej czy innych zajęć to powinnam ich szukać poza szkołą :(. Szukam różnych furtek może uda się ten oddział podzielić, jeśli nie to poważnie rozważam nauczanie indywidualne.

To tak w wielkim skrócie. Dam znać jak będę miała informacje z KO :papa:
_________________
Mama Szymka z zD ur 30.09.2007
i Marcina który przerósł swojego tatę
 
 
plaza 
trajkotek

Dołączyła: 14 Lis 2007
Posty: 2074
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2018-03-08, 22:34   

Napisałam do Kuratorium i będę grzecznie czekać ale doczytałam ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 17 marca 2017 r.
i chyba wiem skąd u Marzeny w szkole taka liczba osób
kluczowy tutaj jest pkt 9


5. Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej wynosi:
1) w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;
2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4;
3) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 6;
4) w oddziale dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących – nie więcej niż 8;
5) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8;
6) w oddziale dla uczniów niewidomych i słabowidzących – nie więcej niż 10;
7) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie więcej niż 12;
8) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej niż 16;
9) w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1 i 4–7
– nie więcej niż 5.
_________________
Mama Szymka z zD ur 30.09.2007
i Marcina który przerósł swojego tatę
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xand created by spleen modified v0.4 by warna fixing Program do sklepu