FB Portal   Downoteka   "Nowe" forum   Użytkownicy   Statystyki   Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj


Poprzedni temat «» Następny temat
Świadczenia rodzinne
Autor Wiadomość
Alicja 
złotousty
Założycielka forum i stowarzysznia Zakątek 21


Pomogła: 31 razy
Dołączyła: 01 Paź 2006
Posty: 14111
Skąd: Skąd:
Wysłany: 2006-10-01, 22:41   Świadczenia rodzinne

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 31 maja 2006 r.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
WZRASTAJĄ KWOTY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
Rada Ministrów zaakceptowała propozycje weryfikacji kryteriów dochodowych oraz kwot niektórych świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2006 r. przedłożone przez Annę Kalatę, Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Propozycje zmian:

dla osoby samotnie gospodarującej - 477 zł
dla osoby w rodzinie - 351 zł
z 1 ha przeliczeniowy - 207 zł
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
od 674 do 1322 zł
pomoc pieniężna na usamodzielnienie - od 1647 do 6510 zł
pomoc na kontynuowanie nauki - 512 zł
pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 4889 zł
kwota minimalnego świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców - 446 zł
kwota maksymalnego świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców - 1175 zł
maksymalna kwota zasiłku stałego - 444 zł


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 31 maja 2006 r.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
WZRASTA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Na wniosek Anny Kalaty, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Rada Ministrów zaproponowała zwiększenie wysokości świadczeń rodzinnych. Oznacza to, że ok. 6 mln dzieci od 1 września otrzyma wyższe świadczenia oraz dodatki.

Zasiłki wzrastają do kwoty:
• 48 zł na dziecko w wieku 0-5 lat
(wzrost o 4 zł tj. o 9,1%);
• 64 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
(wzrost o 8 zł tj. o 14,3%);
• 68 zł na dziecko w wieku 19-24 lata
(wzrost o 3 zł tj. o 4,6%).

● DODATEK Z TYTUŁU WIELODZIETNOŚCI wyniesie 80 zł tj. o 30 zł więcej (o 60%) niż aktualnie obowiązujący.
Obecnie dodatek przysługuje w kwocie 50 zł na każde trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Rodziny wielodzietne wymagają wsparcia zwłaszcza, gdy dane statystyczne GUS dowodzą pogarszającej się sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych (najwyższe wskaźniki ubóstwa wśród tej kategorii rodzin).

● DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO wzrośnie do 100 zł.
Aktualnie wynosi 90 zł (wypłacany jest raz w roku szkolnym) i przyznawany jest na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny, od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły policealnej, jeśli dziecko nie przekroczy 21 roku życia. Dodatek ma na celu częściową rekompensatę zwiększonych wydatków związanych z rozpoczęciem nauki w szkole (zakup podręczników itp.).

● DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO wzrośnie do 60/80 zł.
Od 1 września 2006 r. kwota dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego kształtowałaby się na następującym poziomie:
• 60 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,
• 80 zł na dziecko w wieku 6-24 lata
Dodatek przyznawany jest na dziecko o orzeczonej niepełnosprawności (dziecko do 16. r. ż.) lub z orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (dziecko powyżej 16. r. ż.).
Aktualnie kwota dodatku wynosi miesięcznie:
50 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,
70 zł na dziecko w wieku 6-24 lata.

● DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA wzrośnie do 50/90 zł.
Od 1 września 2006 r. kwota dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania wyniosłaby:
• 90 zł w przypadku zamieszkania w internacie, bursie, na stancji
• 50 zł w przypadku dojazdu do szkoły.

Aktualnie kwota dodatku wynosi miesięcznie:
- 80 zł w przypadku zamieszkania w internacie, bursie, na stancji lub
- 40 zł w przypadku dojazdu do szkoły.
Dodatek jest wypłacany przez okres roku szkolnego, tj. przez 10 miesięcy.

● ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY wzrośnie do 153 zł.
Rada Ministrów proponuje kwotę zasiłku pielęgnacyjnego podwyższyć o wskaźnik inflacji uwzględniany w toku weryfikacji (106,1%), tj. by z dniem 1 września 2006 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosił 153 zł miesięcznie.
Aktualna kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 144 zł. Jest to świadczenie, z którego korzystają zarówno dzieci niepełnosprawne, jak i osoby dorosłe o określonym stopniu niepełnosprawności, które nie są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przy emeryturach i rentach.
_________________
Od osoby z zespołem Downa nie warto odwracać głowy.
Gdy człowiek spojrzy w jego oczy,może w nich ujrzeć świat,w którym każdy chciałby żyć...

Jak powstał Zakątek 21
 
 
kabatka 
admin
Założyciel forum i Stowarzyszenia "Zakątek 21"


Pomogła: 1 raz
Wiek: 47
Dołączyła: 28 Wrz 2006
Posty: 14639
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-05-25, 15:26   

Więcej dzieci dostanie zasiłek rodzinny
Agnieszka Rosa
źródło: Rzeczpospolita nr 121


Sejm uwzględnił propozycje senackie dotyczące zmian w prawie do świadczeń rodzinnych dla rodzin z przekroczonym limitem dochodowym.

Gdy zarobki są wyższe


Ubiegający się o wsparcie nadal będą mogli otrzymywać zasiłki, jeśli kwota przekroczenia dochodu ponad limit wyniesie nie więcej niż najniższy zasiłek rodzinny (48 zł na dziecko do pięciu lat) na osobę, a nie jak do tej pory - na całą rodzinę. Przypomnijmy, zasiłek rodzinny i dodatki do niego przysługują rodzinie o dochodzie na osobę nie wyższym niż 504 zł, a gdy jest w niej dziecko niepełnosprawne - 583 zł. Rodzina może jednak otrzymywać wsparcie mimo przekroczenia tych limitów, jeśli w poprzednim okresie zasiłkowym pobierała świadczenia.

To nie jedyna propozycja senacka, którą zaaprobował Sejm. Wniosek o jednorazową zapomogę (tzw. becikowe), przysługującą każdej rodzinie niezależnie od zarobków, będzie można składać do roku od dnia urodzenia dziecka. Dotychczas trzeba dopełnić formalności w ciągu trzech miesięcy od narodzin potomka.

Surowszy nadzór gmin


Gmina lub ośrodek pomocy społecznej będą bardziej restrykcyjnie traktowały rodziny, które marnotrawiły lub wydały niezgodnie z przeznaczeniem wypłacone im świadczenia rodzinne. W razie uzyskania takich informacji obligatoryjnie zdecydują o rzeczowejformie wsparcia dla rodziny. Dotychczas taka decyzja była uznaniowa.

Unijna procedura w ustawieUchwalone wczoraj poprawki senackie to tylko część zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Znalazła się w niej również procedura ustalania prawa do świadczeń dla rodzin, z których ktoś wyjechał z kraju do pracy w państwie unijnym.

Ma ona wyeliminować przypadki pobierania świadczeń w dwóch krajach w pełnej wysokości. Jeśli gmina lub ops będą wiedziały, że jeden z członków rodziny ubiegającej się o zasiłki rodzinne pracuje w którymś z krajów Unii Europejskiej, to z urzędu prześlą do regionalnego ośrodka polityki społecznej (rops) wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. On wyjaśni, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie do konkretnej sprawy. Jeśli tak, wyda decyzję o przyznaniu lub nie prawa do świadczeń. Jeśli nie, odeśle wniosek wraz z dokumentami do gminy lub ops i one wydadzą decyzję o prawie do świadczeń.

Podobnie, gdy praca za granicą wyjdzie na jaw w trakcie okresu zasiłkowego. Wtedy gmina lub ops wyślą wniosek o zasiłek wraz z dołączonymi do niego dokumentami do rops. Skontaktuje się on z właściwą instytucją w drugim państwie. Jeśli okaże się, że tam też były one pobierane i do sprawy mają zastosowanie przepisy o koordynacji, wyda decyzję, od kiedy się je stosuje. Natomiast gmina lub ops uchylą decyzję o prawie do polskich świadczeń od dnia, od którego rodzina pobierała pełne świadczenia w obu państwach.

:arrow: źródełko
_________________
Monika, mama anielskiego Kubuli z zD (ur. 18.09.2005 - zm. 31.07.2006) , Ninki (ur. 16.02.2010 r.) i Lilki (ur. 4.02.2014 r.)
 
 
Alicja 
złotousty
Założycielka forum i stowarzysznia Zakątek 21


Pomogła: 31 razy
Dołączyła: 01 Paź 2006
Posty: 14111
Skąd: Skąd:
Wysłany: 2007-07-01, 19:40   

Świadczenia rodzinne: dobre informacje dla przekraczających kryterium

Prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych trwały w Sejmie kilka miesięcy (od lutego 2007 r.). Jednak dopiero Senat wprowadził przepis dotyczący korzystnego – innego niż stosowany obecnie – sposobu liczenia kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń. Posłowie przyjęli propozycję Senatu. Oznacza to, że więcej rodzin uprawnionych będzie do pomocy.

Zasiłek rodzinny z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest przyznawany, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może być większa niż 583 zł. Zasiłek przysługuje również osobom, których dochód przekracza wyżej wymienione stawki o kwotę niższą lub równą najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (od 1.09.2006 r. - 48 zł). Musi być jednak spełniony warunek: zasiłek rodzinny przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. Zmiana, którą wprowadzi nowelizacja ustawy dotyczy sposobu obliczania zwiększonego dochodu. Obecnie liczy się go tak, że kwotę zasiłku (możliwą kwotę przekroczenia kryterium dochodowego) dodaje się do dochodu rodziny tylko raz. Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że kwota zasiłku będzie doliczana tyle razy ile jest osób w rodzinie, czyli będzie liczona na osobę w rodzinie. Wyjaśniają to poniższe przykłady i treść zmienianego ustępu 3 w artykule 5.

Nowe brzmienie ustępu 3 w art. 5
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (podkr. red) lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Stare brzmienie ustępu 3 w art. 5
W przypadku gdy dochód rodziny (podkr. red) lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Przykład liczenia dochodu przed wejściem w życie opisywanej nowelizacji
Dochód trzyosobowej rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 530 zł. Rodzinie nie przysługuje zasiłek, ponieważ przekroczone zostało kryterium dochodowe. 530 x 3 = 1590 – ta kwota jest większa od kwoty 1560 ((504 x 3) + 48). Gdyby dochody tej rodziny nie przekroczyły kwoty 1560 zł, zasiłek przysługiwałby, jeśli rodzina otrzymywała go w poprzednim okresie zasiłkowym.

Przykład liczenia dochodu po wejściu w życie nowych przepisów
Dochód trzyosobowej rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 530 zł. Rodzinie przysługuje zasiłek. Nie zostało przekroczone kryterium dochodowe – kryterium liczone w nowy sposób. 530 x 3 = 1590 – ta kwota jest mniejsza od kwoty 1656 ((504 x 3) + (48 x 3)). Dopiero przekroczenie kwoty 1656 pozbawiałoby rodzinę uprawnień do pomocy. Rodzina musi tylko spełnić warunek mówiący o otrzymywaniu zasiłku w poprzednim okresie.

Warto zwrócić uwagę, że dochody rodziny w obu opisanych przykładach są takie same. Rodzina ta dziś (początek czerwca 2007 r.) nie otrzymuje wsparcia, jednak po wejściu w życie nowych przepisów będzie do niego uprawniona.

Sejm przyjął ustawę 24 maja 2007 r. Prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy. Następnie będzie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw i 14 dni po dniu publikacji jej przepisy wejdą w życie. Prawdopodobnie nastąpi to w lipcu. Możliwe jest więc, że nowy sposób ustalania dochodu będzie stosowany jeszcze w tym okresie zasiłkowym (okres kończy się 31 sierpnia).
źródło
_________________
Od osoby z zespołem Downa nie warto odwracać głowy.
Gdy człowiek spojrzy w jego oczy,może w nich ujrzeć świat,w którym każdy chciałby żyć...

Jak powstał Zakątek 21
 
 
kabatka 
admin
Założyciel forum i Stowarzyszenia "Zakątek 21"


Pomogła: 1 raz
Wiek: 47
Dołączyła: 28 Wrz 2006
Posty: 14639
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-07-06, 21:05   

Już można składać wnioski o zasiłki rodzinne
Agnieszka Rosa
Rzeczpospolita


Gminy i ośrodki pomocy społecznej drukują wnioski niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej


Od dziś bowiem obowiązuje zmiana ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym (DzU nr 109, poz. 747). Weszły również wżycie dwa rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej uwzględniające tę zmianę. Pierwsze nowelizuje rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (DzU nr 114, poz. 782), drugie to rozporządzenie o sposobie i trybie postępowania w sprawach oświadczenia rodzinne (DzU nr 114, poz. 783).

Można już składać dokumenty


Zainteresowani pobieraniem zasiłku rodzinnego (i ewentualnie dodatków do niego) oraz zaliczką alimentacyjną mogą już zatem składać dokumenty potwierdzające zarobki z 2006 r. Od nich zależy, czy dostaną świadczenia w roku zasiłkowym rozpoczynającym się 1 września 2007 r. i trwającym do 31 sierpnia 2008 r.

Przypomnijmy: jeśli rodzina złoży wniosek z niezbędnymi dokumentami do końca lipca, gmina lub ośrodek pomocy społecznej (ops) ustali prawo doświadczeń i wypłaci do końca września te przysługujące za wrzesień.

Jeśli jednak zainteresowani złożą wniosek od 1 sierpnia do końca września, to gmina lub ops ustali prawo do świadczeń i wypłaci je za wrzesień do końca października.

Limit dochodu jest taki sam


Tak samo jak w poprzednim roku do zasiłku rodzinnego i ewentualnych dodatków do niegouprawnia dochód w rodzinie nie wyższy niż 504 zł na osobę. Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, górna granica dochodu wynosi 583 zł.

Rodziny, które teraz mają prawo doświadczeń, ale ich dochód przekroczył limit o nie więcej niż 48 zł na osobę, nie stracą ich w następnym roku zasiłkowym.

Prezes GUS się pośpieszy


Do 23 września prezes GUS powinien ogłosić wysokości przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Ten wskaźnik jest niezbędny, by ustalić dochód na osobę w rodzinach utrzymujących się z pracy na roli. Wcześniej miał czas do 30 października. Nowy termin pozwoli wydać decyzje o prawie do świadczeń i wypłacić zasiłki za wrzesień do końca października.

Gminy będą miały mniej pracy w ustalaniu prawa do świadczeń dla dzieci niesolidnego alimenciarza. Do tej pory musiały bowiem wydawać nowe decyzje po każdej zmianie w egzekucji alimentów. Od września nieregularna ściągalność zaważy na prawie do świadczeń dopiero w kolejnym roku zasiłkowym.

Unijne procedury w ustawie


Jest już w ustawie o świadczeniach rodzinnych procedura ustalania prawa do wsparcia dla rodzin, z których ktoś wyjechał do pracy w państwie unijnym.

Sprawami świadczeń przyznawanych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zajmą się regionalne ośrodki polityki społecznej (rops). Zbadają prawo do nich w dwóch wypadkach: gdy gmina lub gdy ops wie w chwili składania wniosku o zasiłek rodzinny, że ktoś z rodziny pracuje za granicą.

:arrow: źródełko

^^^^^^^^^^^^^^^
Wzory nowych wniosków:
:arrow: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
:arrow: Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
:arrow: Wniosek o ustalenie prawa do świadeczenia pielęgnacyjnego
:arrow: Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (DzU z 1991 r. nr 45, poz. 200 z późn. zm.)

:arrow: Tutaj możecie się zapoznać z treścią poszczególnych rozporządzeń oraz znaleźć inne potrzebne wzory wniosków.
_________________
Monika, mama anielskiego Kubuli z zD (ur. 18.09.2005 - zm. 31.07.2006) , Ninki (ur. 16.02.2010 r.) i Lilki (ur. 4.02.2014 r.)
 
 
aqua 
nawijacz

Dołączyła: 05 Lis 2006
Posty: 1323
Wysłany: 2007-07-07, 02:53   

Niestety niewyglada rozowo gdy jedno z rodzicow pracuje w europie.
Pani poinformowala mnie ze to iz nigdy niebylismy malzenstwem i jest wyrok alimentacyjny niema znaczenie i maja gdzies, odbiora nawet pielegnacyjny i swiadczenie pilegnacyjne, ubezpieczenie jesli ojciec z moja wiedza czy bez niej zlozy o zasilek rodzinny w kraju w ktorym pracuje a nawet wyrownanie-odliczaja kwote jaka jest wyplacana w polsce.
Zaprzecza to prawu unijnemu.
 
 
kszczerb 
cichosza


Wiek: 45
Dołączyła: 05 Kwi 2007
Posty: 35
Skąd: Toruń
Wysłany: 2007-07-08, 23:48   

aqua niestety ale mają rację i nie ma nic do tego prawo unijne. To nasze prawo jest takie dziwne. Jeśli nie jesteście małżeństem a jesteście razem masz obowiązek zgłoszenia "konkubinatu" i wtedy do Twoich dochodów wlicza się też dochód partnera. Wyrok ustanawiający wysokość alimentów nie ma tu znaczenia. Zawsze można starać się o zapomogę od pracodawcy partnera i nie trzeba tego zgłaszać,bo jest to świadczenie jednorazowe,choćbyśce dostawali co miesiąc.
 
 
aqua 
nawijacz

Dołączyła: 05 Lis 2006
Posty: 1323
Wysłany: 2007-07-10, 16:32   

No wlasnie nie jestesmy razem, a i tak moga mnie ukarac, a wlasciwie mojego syna.
Juz i tak mialam sprawe w sadzie o zasilki, ale wygralam, wtedy chodzilo o wyrok alimentacyjny-mielismy wiele lat ugode podpisana przed notariuszem.
Z takich przepisow powoli wynika ze lepiej miec napisane ojciec nieznany. Taki podpis stal sie w ciagu kilku lat bardzo modny nie dziwie sie juz.
 
 
karolina1 
trajkotek


Wiek: 42
Dołączyła: 13 Lut 2007
Posty: 1755
Skąd: wielkopolska
Wysłany: 2007-07-10, 22:19   

Unas w urzędzie brakuje nowych wniosków,kazali mi pytac po 15 lipca...
_________________
Karolina, mama Nicolki (7l.)
 
 
aqua 
nawijacz

Dołączyła: 05 Lis 2006
Posty: 1323
Wysłany: 2007-07-10, 22:35   

Ja wypnilam stare druki nie robily Panie problemu, z reszta u nas jest tak ze mamy pobierajace swiadczenie pielegnacyjne maja wyznaczane teminy i niestoimi w kilometrowych kolejkach.
 
 
kabatka 
admin
Założyciel forum i Stowarzyszenia "Zakątek 21"


Pomogła: 1 raz
Wiek: 47
Dołączyła: 28 Wrz 2006
Posty: 14639
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-07-11, 07:54   

karolina1 napisał/a:
Unas w urzędzie brakuje nowych wniosków,kazali mi pytac po 15 lipca...


Karolina, ale w moim poście powyżej dałam linki właśnie do tych druków. Wystarczy otworzyć i wydrukować. A jak nie masz drukarki, to powiedz w urzędzie, że jest coś takiego jak Internet i na stronach ministerstwa polityki społecznej druki można pobrać... ;/
_________________
Monika, mama anielskiego Kubuli z zD (ur. 18.09.2005 - zm. 31.07.2006) , Ninki (ur. 16.02.2010 r.) i Lilki (ur. 4.02.2014 r.)
 
 
grażyna 
złotousty


Pomogła: 9 razy
Dołączyła: 15 Cze 2007
Posty: 6849
Skąd: z Lipówki
Wysłany: 2007-07-11, 10:27   

Wydrukowałam, wypełniłam i idę do urzędu zanieśc.
_________________
mama Anety z zD(34l)
Zakątek Anety
 
 
grażyna 
złotousty


Pomogła: 9 razy
Dołączyła: 15 Cze 2007
Posty: 6849
Skąd: z Lipówki
Wysłany: 2007-07-11, 15:55   

Już przyszłam. I guzik załatwiłam. Pani nie przyjeła mi dokumentów, bo ...Dużo było tych "bo". Druki nie bardzo, mam przyjśc 19go po jej druki, które mają dopiero przywieśc. Dzisiaj to ona nie ma czasu, bo robi jakieś sprawozdanie. Jak przyjmnie dzisiaj mój wniosek to jej się cały grafik przejmowania dokumentów przestawi. Poddałam się, pójdę 19 i wypełnie jej druczki. Najpóźniej w piątek 20go, bo pani od poniedziałku idzie na urlop i do 13go sierpnia zostanie na placu boju tylko stażystka. Swoją drogą to fajny termin tego urlopu- najgorętszy okres zasiłkowy.
_________________
mama Anety z zD(34l)
Zakątek Anety
 
 
kabatka 
admin
Założyciel forum i Stowarzyszenia "Zakątek 21"


Pomogła: 1 raz
Wiek: 47
Dołączyła: 28 Wrz 2006
Posty: 14639
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-07-11, 18:15   

Ja pierniczę, ministerstwo zamieszcza wzory nowych wniosków, żeby ułatwić życie urządnikom i petentom (tak mi się wydaję przynajmniej), a Pani się nie podobają przyniesione druczki, bo ona woli swoje ;/
_________________
Monika, mama anielskiego Kubuli z zD (ur. 18.09.2005 - zm. 31.07.2006) , Ninki (ur. 16.02.2010 r.) i Lilki (ur. 4.02.2014 r.)
 
 
karolina1 
trajkotek


Wiek: 42
Dołączyła: 13 Lut 2007
Posty: 1755
Skąd: wielkopolska
Wysłany: 2007-07-11, 18:18   

Tak u nas jest podobnie,na wnioski z internetu odrazu są na NIE.
_________________
Karolina, mama Nicolki (7l.)
 
 
Aśka 
złotousty


Wiek: 45
Dołączyła: 02 Paź 2006
Posty: 5409
Skąd: lubelskie
Wysłany: 2007-07-12, 15:05   

Dlatego ja wcale nie "ściągałam" druków z netu, bo wiem, że nie przyjmują - muszą być od nich, a dlaczego - nie wiem :nie: Więc czekam (właściwie Rafał)- u nas po 15-tym, podobno.
Wydrukowałam sobie w styczniu - dotyczące dofinansowania do turnusu (do PCPR-u) i nic z tego nie było - musiałam wypełnić za jakiś czas na druczkach od nich.
Ot, biurokracja..... :roll:
_________________
Aśka, mama Martynki (2002) z zD, Mikołaja (2005) i Maciusia (2011)
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xand created by spleen modified v0.4 by warna fixing Program do sklepu